Lần đầu tiên, số lượng iPhone sử dụng ở Mỹ được ghi nhận là nhiều hơn bất kỳ loại điện thoại thông minh nào khác.

Lần đầu tiên thị phần của iPhone vượt qua được các máy chạy Android tại Mỹ. Ảnh chụp màn hình

 

 

ANH TUẤN 

https://laodong.vn/cong-nghe/iphone-vuot-mat-android-lan-dau-tai-thi-truong-my-1088741.ldo