Snapchat đang triển khai tính năng “Câu chuyện được chia sẻ” để giúp người dùng có thể chia sẻ kỷ niệm dễ dàng hơn.

Snapchat ra mắt tính năng “Câu chuyện được chia sẻ” để giúp chia sẻ kỷ niệm dễ dàng hơn

 

 

HOÀNG TÌNH 

Theo https://laodong.vn/cong-nghe/snapchat-ra-mat-tinh-nang-moi-cau-chuyen-duoc-chia-se-1050014.ldo