YouTube lại một lần nữa lấy tính năng phổ biến của TikTok để bổ sung cho Short.

Tính năng thuyết minh là cách mà YouTube đặt hy vọng vào Short. Ảnh chụp màn hình

 

ANH TUẤN

laodong.vn