Mặc dù lượng đường trong máu không phải là bệnh tiểu đường nhưng không được kiểm soát trong một thời gian dài có thể làm tăng khả năng phát triển bệnh tiểu đường. Dưới đây là những dấu hiệu ở chân báo hiệu đường huyết cao.

 

 

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG)

laodong.vn