Hiện vật đang được trưng bày theo chuyên đề “Hiệp định Paris – Cánh cửa hoà bình” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) nhân kỉ niêm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27.01.1973 – 27.01.2023)

Đại biểu tham quan và nghe giới thiệu về 04 chiếc bút ký Hiệp định Paris 1973. Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trưng bày “Hiệp định Paris – Cánh cửa hòa bình” giúp công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Hiệp định Paris đối với cách mạng Việt Nam và tiến trình để đi đến hòa bình của đất nước ta. Nội dung trưng bày gồm 3 phần là Vạch đường tới hòa bình – Mở cánh cửa hòa bình – Tiến tới hòa bình với nhiều hiện vật, câu chuyện mang ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn.

Trưng bày chuyên đề được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 16.1.2023 đến đầu tháng 5.2023.

 

 

CHÍ LONG

laodong.vn