Instagram thử nghiệm tính năng xác minh tuổi bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt kết hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm ngăn chặn người dùng dưới 13 tuổi truy cập.

Instagram thử nghiệm tính năng xác minh tuổi bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Ảnh chụp màn hình.

 

 

YẾN HỒNG

Theo https://laodong.vn/cong-nghe/instagram-thu-nghiem-tinh-nang-xac-minh-tuoi-bang-cong-nghe-nhan-dang-1060058.ldo