Việt Nam là điểm đến được khách Ấn Độ quan tâm nhiều nhất vào năm 2023, theo báo cáo xu hướng tìm kiếm nổi bật 2023 của Google.

Ý YÊN