Ngày 30.7 vừa qua, Viện Ứng Dụng Khoa Học tâm Lý Giáo Dục (IAPE) vừa mới bổ nhiệm bà Tạ Hoàng Uyên, bí danh Tạ Uyên trở thành Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế kiêm Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng.

Viện trưởng Ths. Bs. Phạm Văn Giào trao văn bằng quyết định Bà Tạ Uyên với chức vụ Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế kiêm Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng

Chiều hôm qua ( 30.07.2022 ), Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục (Institute of Applied Psychology – Education, viết tắt: “IAPE”) tổ chức buổi lễ Sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi họp này, Viện đã tổng kết các hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 06 tháng cuối năm, bầu cử nhân sự là thành phần Đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành kỳ 6 khóa VI họp ngày 05 – 06 tháng 8 năm 2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ VII của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, trao quyết định bổ nhiệm nhân sự là thành viên Hội đồng Khoa học, Hội đồng Giáo dục Kỹ năng mềm VSEC và trưởng các ban chuyên trách. 

Lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục

Căn cứ Ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Ứng dụng Khoa học tâm lý – Giáo dục.  Xét Tờ trình của Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế, căn cứ vào trình độ năng lực của Bà Tạ Uyên. Viện trưởng Ths. Bs. Phạm Văn Giào cùng Hội đồng Khoa học, Hội đồng Lãnh đạo Viện quyết định bổ nhiệm Bà Tạ Uyên giữ chức vụ Trưởng ban Đối ngọai và Hợp tác Quốc Tế kiêm Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng trong nhiệm  kỳ 3 năm từ 2022 – 2025.

Viện trưởng Ths. Bs. Phạm Văn Giào cùng các Trưởng ban chuyên ngành của Viện

Viện Trưởng Ths. Bs. Phạm Văn Giào đã chia sẻ mong muốn Bà Tạ Uyên hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình trong công tác ngoại giao, chương trình kí kết và hợp tác quốc tế theo chức năng của Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục. Ông bày tỏ thêm về nhiệm vụ Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng của bà sẽ phát triển tốt trong công tác truyền thông về chức năng Khoa học Tâm lý Giáo dục trong suốt nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Viện trưởng Ths. Bs. Phạm Văn Giào phát biểu trong buổi lễ Sơ kết Hoạt động 6 tháng đầu năm của IAPE

Bà Tạ Uyên, Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế kiêm Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng đã có phần tuyên hứa nhận nhiệm vụ trong buổi lễ bổ nhiệm này. Bà Tạ Uyên bày tỏ mong muốn hi vọng rằng nhiệm kì 3 năm của mình không dừng lại ở giai đoạn duy trì chức năng và sứ mệnh của Viện mà còn giúp Viện trở thành một trong những đơn vị chức năng về Tâm lý Giáo dục được đề cập hàng đầu về chất lượng cũng như số lượng. Bà cũng mong Viện trưởng cùng Hội Đồng Khoa Học, Lãnh đạo Viện sẽ hổ trợ cho bà trong suốt quá trình thực hiện nhiệm kì này.

Trưởng ban Đối ngoại – Hợp tác Quốc tế kiêm Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng Bà Tạ Uyên phát biểu tuyên hứa nhiệm vụ
Trưởng ban Đối ngoại và Hợp tác Quốc tế kiêm Đại sứ Tâm lý học Ứng dụng Bà Tạ Uyên

Với vai trò là một Đại Sứ Tâm Lý Học Ứng Dụng, Bà Tạ Uyên mong muốn hình ảnh Đại sứ của mình cùng những hoạt động thuộc Viện và ngoài Viện sẽ là một trong những thông điệp đáng tin cậy đối với đại chúng, đặc biệt là với những cá nhân, tổ chức có quan tâm và liên quan đến Khoa học Tâm lý Giáo dục. Đại sứ mong muốn cùng Viện trong các hoạt động tổ chức liên kết và hổ trợ với các tổ chức khác để hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kì Đại Sứ Tâm Lý Học Ứng Dụng của Viện Ứng Dụng Khoa học Tâm Lý Giáo dục.

Hội đồng Khoa học, Hội đồng Lãnh đạo Viện cùng các Trưởng ban Chuyên ngành, Giảng viên, Khách mời của Viện IAPE

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục (Institute of Applied Psychology – Education, viết tắt: “IAPE”) được ra đời theo Quyết định số 56/QĐ- HKHTLGD về việc thành lập Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục, Quyết định số 57/QĐ-HKHTLGD về việc phê chuẩn Điều lệ Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục do Trung ương Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam ban hành ngày 01 tháng 4 năm 2021.

IAPE là một tổ chức khoa học – công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý

– Giáo dục Việt Nam. Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục được thành lập với sứ mệnh phát triển nền Khoa học giáo dục Việt Nam; tham mưu, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục phù hợp cho tất cả các cấp học, đối tượng có nhu cầu; tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn đào tạo về kỹ năng mềm cùng với các loại hình dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Viện và các quy định của pháp luật. Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Nghiên cứu Tâm lý và Giáo dục Kỹ năng mềm.

Từ những ngày đầu thành lập cho đến thời điểm hiện tại, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các chương trình liên kết đào tạo với hơn 44 Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh, trường TH, THCS, THPT, Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Mình như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường THPT Trần Nhân Tông, Trường Đại học Kiên Giang, trường Cao Đẳng nghề Vĩnh Long, Trường Đại học Phan Thiết, Hệ thống Giáo dục Hội nhập Quốc tế Hoa Sen, Công ty TNHH Ministop Việt Nam… xây dựng chương trình Giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, nâng cao năng lực tham vấn học đường cho cán bộ viên chức và xây dựng các phòng Tham vấn tâm lý học đường. Cùng với mục tiêu đến năm 2033, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục trở thành một tổ chức khoa học có uy tín trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và học thuật, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; hợp tác và tổ chức giáo dục kỹ năng mềm tại các trường học trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động tham vấn tâm lý; góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục đã và đang cố gắng từng ngày nhằm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Nghiên cứu Tâm lý và Giáo dục Kỹ năng mềm.

 

 

Ban biên tập TussNews

Theo TG&TT