Đến năm 2025,  Trà Vinh đặt mục tiêu nâng tầm quy mô tổ chức Lễ hội Ok Om Bok lên cấp quốc gia; đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, chiến lược của Trà Vinh là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác của tỉnh cùng phát triển.

Trong đó, chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế và nhân dân tham gia đầu tư phát triển du lịch.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 30.000 lượt khách quốc tế; tổng thu từ du lịch trên 930 tỉ đồng; đóng góp 0,9% vào GRDP của tỉnh.

Lễ hội Ok Om Bok tại tỉnh Trà Vinh. Ảnh: travinh.dsc.vn

Hình thành sản phẩm du lịch tham quan nghiên cứu di sản của dân tộc Khmer Trà Vinh: Danh lam thắng cảnh Ao Bà Om, các di tích tại TP. Trà Vinh, huyện Châu Thành, huyện Trà Cú; xây dựng tái hiện Khu căn cứ Tỉnh ủy thời chiến tranh ở thị xã Duyên Hải.

Cùng với đó, Trà Vinh kỳ vọng đến năm 2025 sẽ nâng tầm tổ chức Lễ hội Ok Om Bok quy mô cấp quốc gia. Đồng thời, hình thành sản phẩm du lịch tham quan làng nghề, thưởng thức ẩm thực truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn Kinh, Hoa, Khmer.

Tạo tiền đề đến năm 2030 đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; có tính chuyên nghiệp, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; hình thành hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển du lịch, bảo đảm đủ khả năng tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao quy mô vùng và cấp quốc gia.

Hình thành 1 – 2 điểm du lịch cộng đồng gắn với chuỗi sản phẩm OCOP. Có 90% các khu, điểm du lịch đạt môi trường tự nhiên xanh – sạch – đẹp, 100% khu, điểm du lịch có nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Số lượng khách du lịch đến với Trà Vinh sẽ là hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 45.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch trên 1.850 tỉ đồng…

 

 

HỒNG NGUYÊN

laodong.vn