Dưới đây là các trường hợp cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA mà chủ phương tiện cần nắm rõ. 

Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe

Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA, giấy đăng ký xe sẽ được cấp đổi, cấp lại trong các trường hợp sau:

– Xe cải tạo.

– Xe thay đổi màu sơn.

– Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển nền màu trắng, chữ và số màu đen.

– Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký xe.

– Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mờ, rách nát.

– Giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất.

– Giấy chứng nhận đăng ký xe thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, địa chỉ).

– Chủ xe có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký xe cũ lấy giấy chứng nhận đăng ký xe mẫu mới theo Thông tư này.

Chủ phương tiện nên nắm rõ các trường hợp được phép cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: LĐO

Cấp đổi, cấp lại biển số xe

Cũng theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA, đối tượng cấp đổi, cấp lại biển số xe bao gồm: 

– Xe biển số bị mờ, gẫy, hỏng hoặc bị mất.

– Chủ xe có nhu cầu đổi biển số 3, 4 số sang biển số 5 số.

– Xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Thủ tục hồ sơ đổi lại, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư 58/2020/TT-BCA, chủ xe nộp giấy tờ theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Thông tư này. Bao gồm: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ của xe, giấy chứng nhận đăng ký xe (trường hợp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp đổi biển số xe).

Trường hợp xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm giấy tờ lệ phí trước bạ theo quy định, giấy tờ chuyển quyền sở hữu (thay động cơ, khung) theo quy định, giấy tờ nguồn gốc của tổng thành máy, tổng thành khung.

 

KIM NHUNG (T/H)
Theo LĐO