Mức tiền phạt của Apple tại Pháp đã được giảm xuống còn 366 triệu USD.

 

ANH TUẤN

laodong.vn