Vườn Quốc gia Pù Mát cùng Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông và Huyện đoàn Con Cuông đã tổ chức thành công Hội thảo khai mạc “Chương trình Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát”.

Với sự tham gia của gần 40 đại biểu, hội thảo đã mở đầu tốt đẹp cho chương trình giáo dục nâng cao nhận thức học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc vùng đệm trong việc không sử dụng động vật hoang dã trái phép và cùng chung sức bảo vệ rừng Pù Mát.

Ông Lưu Trung Kiên, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết “Vườn Quốc gia Pù Mát vinh dự là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.”

“Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong thời gian qua, Vườn Quốc gia Pù Mát đã tăng cường công tác tuần tra thực thi pháp luật, giảm thiểu việc săn bắt, sử dụng động vật hoang dã trái phép, hỗ trợ phát triển sinh kế, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng.”

Chương trình “Giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã Vườn Quốc gia Pù Mát” tại các trường học vùng đệm là một trong những hoạt động chủ chốt mà Vườn Quốc gia Pù Mát phối hợp thực hiện cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông và Save Vietnam’s Wildlife trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) cho biết: “Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trẻ em tại vùng đệm Vườn Quốc gia Pù Mát là một trong những chiến lược dài hạn của Trung tâm nhằm xây dựng một thế hệ tương lai có thái độ và hành vi tích cực đối với động vật hoang dã, đồng thời giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên rừng Pù Mát”.

Kế hoạch triển khai chương trình giáo dục nâng cao nhận thức với 5 hợp phần được thực hiện từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022, bao gồm: Nghiên cứu xã hội về nhận thức, thái độ và hành vi của học sinh đối với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã; Sự kiện bảo tồn thiên nhiên – Hoạt động ngoài giờ lên lớp; Câu lạc bộ “Cùng em bảo vệ rừng Pù Mát”; Giáo dục trải nghiệm thiên nhiên; và Chuyên mục Tuyên truyền viên nhí.

Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu đã được tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Văn hóa mở, Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã, Vườn thực vật ngoại vi nhằm tìm hiểu rõ hơn về nỗ lực bảo tồn của Vườn Quốc gia Pù Mát cùng Trung tâm Save Vietnam’s Wildlife, và những địa điểm dự kiến tổ chức hợp phần trải nghiệm thuộc chương trình.

 

Lan Hạ

Theo https://thuonggiathitruong.vn/hoc-sinh-vung-dem-vuon-quoc-gia-pu-mat-tham-gia-chuong-trinh-giao-duc-bao-ton-dong-vat-hoang-da/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *