Bộ GD&ĐT đã quyết định phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Liên quan đến các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại trường học, cuốn sổ tay nêu rõ quy trình xử lý  F0trong trường học gồm 4 bước.

 

HẠ NGUYÊN

Theo LĐO