Trí tuệ nhân tạo (AI) có tên DALL-E có thể biến những mô tả của người dùng thành những hình ảnh phù hợp.

OpenAI – công ty phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo mới có thể tạo ra hình ảnh dựa trên văn bản. Ảnh chụp màn hình

 

HOÀNG TÌNH 

Theo https://laodong.vn/cong-nghe/tri-tue-nhan-tao-da-co-the-bien-loi-noi-thanh-hinh-anh-1058213.ldo