Huế – Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”.

Thừa Thiên Huế triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử”. Ảnh: PTH

Đây là hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945-2.9.2022).

Triển lãm chuyên đề “Từ Ngọ Môn đến Ba Đình lịch sử” với 4 nội dung, giới thiệu hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật vô cùng quý giá.

Đặc biệt là bộ sưu tập vũ khí thô sơ mà nhân dân Thừa Thiên Huế sử dụng trong những ngày Tổng khởi nghĩa; 13 trang báo Quyết chiến, Chiến sĩ… phát hành năm 1945 đưa tin về Cách mạng Tháng Tám ở Huế và sự kiện vua Bảo Đại thoái vị.

Chiếu thoái vị của vua Bảo Đại; bản thảo Tuyên ngôn độc lập in và phát hành năm 1945; một số hiện vật gốc về phong trào Bình dân học vụ, Tuần lễ đồng ở Huế sau cách mạng Tháng Tám….

 

 

TƯỜNG MINH

https://laodong.vn/van-hoa/hue-trien-lam-tu-ngo-mon-den-ba-dinh-lich-su-trung-bay-hon-200-hien-vat-quy-gia-1087677.ldo