Những người đăng ký Twitter Blue ở Canada, Australia và New Zealand sẽ nhận được tính năng này trước tiên.

Cuối cùng Twitter cũng cho người dùng một nút chỉnh sửa tweet, nhưng hiện tại, người dùng ở Mỹ vẫn phải chờ đợi. Ảnh chụp màn hình

 

ANH VŨ

laodong.vn